O prelekcjach

Od kilkunastu lat prowadzę różne prelekcje, zawsze jednak tematycznie związane z moimi podróżami. Wykorzystuję moje doświadczenia życiowe i przygody do przekazywania życiowych prawd i inspiracji.

Początkowo były to spotkania podróżnicze połączone z pokazami filmów mojego autorstwa. Doszedłem z czasem do wniosku, że podróż jest świetnym środkiem do tego, aby inspirować do poznawania świata, rozwoju, spełniania marzeń i prowadzenia zdrowego trybu życia.

Przygotowałem następujące programy:

– profilaktyczny (narkotyki, alkoholizm, uzależnienia od internetu)

– motywacyjny

Odbiorcy:

– uczniowie szkół,

– wychowankowie zakładów poprawczych, domów dziecka,

– osadzeni w więzieniach,

– słuchacze uniwersytetów trzeciego wieku.

Czas trwania – dziewięćdziesiąt minut, w czasie których prezentuję film, żywo go komentując i uwypuklając najistotniejsze według mnie przejawy człowieczeństwa, jak: relacje między ludźmi, uczucia, altruizm, akceptacja, dążenie do celów, pokonywanie trudności, rola wartości materialnych i wiele innych.

Komentarz do filmu powstaje w czasie rzeczywistym, zależnie od rodzaju widowni, jej charakteru, nastroju, nastawienia czy sposobu reagowania. Naprzemiennie staram się wywoływać różne rodzaje emocji, wywoływać śmiech, współczucie, niekiedy przerażenie.

Odbiór moich prelekcji jest bardzo dobry, ponieważ mam dar szybkiego nawiązywania porozumienia z słuchaczami. Poza tym stale pracuję nad sposobem prowadzenia spotkań, aby nie pozwalać publiczności nawet na odrobinę nudy.

Otrzymuję mnóstwo informacji zwrotnych w postaci pytań, podziękowań, komentarzy, które upewniają mnie w słuszności o pozytywnym oddziaływaniu społecznym moich prelekcji.

Warunki techniczne:

– dostęp do źródła prądu

– pomieszczenie z możliwością zaciemnienia

– stolik

– ekran lub biała ściana do wyświetlania filmu

Opcjonalnie – rzutnik multimedialny i nagłośnienie

Dojazd, wyżywienie, ewentualny nocleg – własne

Prelekcja w jednej ze szkół
Z przedszkolakami
W bibliotece
Prelekcja dla osadzonych