O mnie

Fot. Anna Czyńska


Urodziłem się w Szczecinie w roku 1974 i zawsze wracam do rodzinnego miasta z moich podróży, podczas których odwiedziłem już ponad sto krajów.
 
Moja droga życiowa nie należała do monotonnych, po szczęśliwym zakończeniu edukacji na poziomie zawodówki, kiedy to zdobyłem zawód ślusarza spawacza, imałem się różnych zajęć, np. dozorowania czy niestety przemytu, by w końcu odnaleźć swoje przeznaczenie. Zacząłem podróżować autostopem bez pieniędzy i konkretnych planów i taki sposób uważam za najlepszy. Zazwyczaj wtapiam się w społeczności krajów, które odwiedzam, dzięki czemu poznaję życie i zwyczaje zwykłych ludzi.
 
Wkrótce zacząłem wędrować z kamerą, gromadzić materiały filmowe, na które wówczas jeszcze nie miałem pomysłu. W roku 2005 pełen energii pojechałem do Wielkiej Brytanii szukać pracy, której jednak nie podjąłem, ale wtedy narodził się pomysł wykorzystania moich materiałów filmowych, by nieść innym przesłanie, że warto szukać w życiu własnej drogi i dokładać starań, by ja realizować, bez względu na przeciwności.
Od lutego 2006 roku prowadzę prelekcje i do tej pory ponad dwa tysiące razy wygłosiłem je w przedszkolach, szkołach, poprawczakach, domach dziecka, ośrodkach wychowawczych, ośrodkach pomocy społecznej, uniwersytetach III wieku i w zakładach karnych. Czuję się zobligowany do dalszego podróżowania. Moje podróże są tłem prowadzonych przeze mnie prelekcji, które dotyczą między innymi profilaktyki uzależnień.
 
Po latach swoją edukację postanowiłem uzupełnić w Centrum Edukacji Zdroje, w którym umożliwiono mi łączenie nauki z podróżowaniem, maturę zrobiłem w roku 2008 roku.
By lepiej zrozumieć funkcjonowanie ludzkich społeczności, w 2010 roku rozpocząłem studia na Uniwersytecie Jagiellońskim na kierunku religioznawstwo. Moją pracę magisterską, obronioną w roku 2016 pt „Współczesne wudu  w Afryce”, napisałem na podstawie  materiałów zebranych podczas podróży do Beninu, kolebki tej religii. Moim promotorem był dr Maciej Czarnecki (Zakład Historii Religii). Nadal utrzymuję kontakt z moimi wspaniałymi wykładowcami.
 
 Uczestniczyłem  w  konferencjach naukowych  z referatami w zakresie religioznawstwa (Sewastopol, Zakopane, 2012) oraz w resocjalizacyjnej w Cieszynie (2012), organizowanej przez Uniwersytet Śląski, podczas której przedstawiałem własne sposoby na dotarcie do osadzonych w zakładach karnych.
                                      
W 2004 roku zostałem bohaterem filmu dokumentalnego Borysa Lankosza pt. „Kurc” a w roku 2008 programu TVP  „Uwaga”. Ten ostatni materiał o mojej drodze ku wolności i wyborowi zdrowemu trybowi życia wykorzystuję w trakcie swoich prelekcji, by unaocznić odbiorcom możliwość wydobycia się z patologii społecznej oraz nadaniu swemu życia wyrazistego celu i sensu.